Zorg voor uw privacy

Vinden wij belangrijk

Heeft u een vraag?

Bel gerust!

Heeft u na het lezen van onze privacy (gedrags)regels een vraag? Of is er iets niet duidelijk. Bel gerust T. 06 37 32 67 86

Wilt u liever gebeld worden vul dan het ‘Bel me terug’ formulier in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
In het algemeen

Over onze privacy (gedrags)regels

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Uitgangspunt hiervoor is de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals deze is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • U te allen tijde contact met ons kan zoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer u daar behoefte aan heeft of aanleiding toe ziet.
Welke persoonsgegevens leggen wij vast

En waarvoor?

U bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief

Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief zijn de volgende gegevens van u geregistreerd:

 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw naam
 • Uw functie (optioneel)
 • Uw e-mailadres

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het softwareprogramma Mailchimp. Dit betekent dat uw gegevens ook in hun software zijn opgeslagen.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@burokaap.nl 

U bent een klant/relatie

Afhankelijk van het type dienstverlening dat u bij ons afneemt of wilt gaan afnemen zijn de volgende gegevens van u geregistreerd:

 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw naam
 • Uw functie
 • Uw zakelijke telefoonnummer
 • Uw mobiele telefoonnummer (optioneel)
 • Uw e-mailadres
 • Uw website adres
 • Uw bezoek- en/of factuuradres (straat/postbus, nummer evt. toevoeging(en), postcode en plaats)
 • Uw KvK nummer (optioneel)
 • Uw bankrekeningnummer (optioneel)
 • Uw BTW nummer (optioneel)
Om onze dienstverlening

Goed uit te voeren

Om onze dienstverlening goed uit te voeren zijn er soms meer gegevens van uw nodig. Denkt u hierbij aan:

Voor communicatie & creatie:

 • een huisstijlhandboek
 • beelden van u en/of uw medewerkers
 • wachtwoorden van bijvoorbeeld uw website, social media en/of andere software

Voor human capital ontwikkeling, project- en verandermanagement of trainingen:

 • personeelsdossiers en/of verslagen
 • plannen van aanpak incl. begrotingen
 • wachtwoorden voor uw software
 • uw CVI™ persoonlijkheidsprofileringen

Wanneer één of meerdere van bovenstaande gegevens nodig zijn, overleggen wij dat te allen tijde met u. Ook wanneer deze informatie door derden moet worden verwerkt. Alle data bewaren wij zowel op een beveiligde server als in de cloud, conform de AVG richtlijnen.

Voor de CVI™ persoonlijkheidsprofileringen geldt dat deze zijn opgeslagen in de database van Taylor Protocols inc. en zijn beveiligd volgens de geldende richtlijnen.

 

Het bewaren van uw gegevens

Gaat zorgvuldig

Wanneer uw gegevens door derden moeten worden verwerkt

Met alle derden partijen waarmee wij samenwerken zijn verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de geldende wet- en regelgeving van de AVG.

Deze derden partijen verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor:

 • uw website(beheer)
 • uw social media (beheer)
 • het realiseren van uw communicatieboodschap
 • onze financiële administratie

 

Het bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server en in de cloud volgens de geldende wet- en regelgeving. U kunt ons te allen tijde vragen om uw gegevens/een deel van uw gegevens te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te zenden aan info@burokaap.nl

Uitzonderingen

 • Wij zijn verplicht uw factuurgegevens te bewaren volgens de wettelijke richtlijnen voor bewaartermijnen van de overheid. Deze gegevens kunnen we op uw verzoek dus niet zondermeer verwijderen
 • Wij staan uw gegevens in principe niet aan derden af uitsluitend wanneer zij de gegevens nodig hebben om onze dienstverlening aan u goed te verzorgen; uitzondering is een situatie waarin wij wettelijk worden verplicht uw gegevens af te staan.
Aandacht en zorg

Zo beschermen wij uw gegevens

Wij, onze teamleden en onze leveranciers hechten dezelfde waarde aan ‘zorgvuldig handelen’wanneer het om uw vertrouwelijke gegevens gaat.

Om die reden wordt onze beveiliging periodiek getoetst op updates en kwaliteit. En geldt voor alle aanlogprocedures dat ze via zogenaamde two-factor verification beveiligd zijn.

De klik tussen uw bedrijf en uw klanten begint

Met een klik tussen u en ons!