Waar wij het voor doen

Een glinstering in uw ogen

Nieuwsgierig

Wat klanten zeggen?

Aan het begin van dit kalenderjaar hebben in ons team enkele ingrijpende personele veranderingen plaatsgevonden. We hebben uitgebreid van twee naar drie beleidsadviseurs en een van de zittende beleidsadviseurs is minder gaan werken i.v.m. een vierjarige opleiding. Ook hebben de twee zittende secretariële ondersteuners een andere baan gekregen, waarvoor twee nieuwe mensen in de plaats zijn gekomen. Dat allemaal min of meer gelijktijdig en in een drukke periode. In deze situatie vond ik het extra van belang om een goede start te maken met het nieuwe team.

Het is natuurlijk belangrijk dat duidelijk is wie welke taken uitvoert, maar dat kan alleen maar slagen als we dat als team doen. Daarbij is iedereen van even groot belang; de teamprestatie is meer dan alleen het goed functioneren van ieder lid. En een goede teamprestatie kan alleen worden bereikt als je elkaar kent, weet wat je aan elkaar hebt, wat je van elkaar mag verwachten en waarop en hoe je elkaar mag aanspreken. Dan is een kapstok om het gesprek hierover met elkaar aan te gaan erg handig, maar in een drukke periode is het niet evident dat je daar ook echt de tijd voor neemt. Daarom hebben we Sandra van der Kaap, van Buro Kaap, gevraagd om ons daarbij te ondersteunen.

In twee sessies hebben we met Sandra van der Kaap onze CVI opgesteld, met elkaar besproken en vertaald naar wat dat betekent voor ieders individuele werkzaamheden én voor ons functioneren als team. Dat heeft er voor gezorgd dat we elkaar snel leerden kennen op een niet bedreigende manier. Met begeleiding van Sandra was het helemaal niet zo moeilijk om iets van jezelf te laten zien aan de ander. Deze toch wat meer diepgaande kennismaking met elkaar heeft ons als team geholpen om de serviceverlening naar onze klanten echt als team te doen, met respect voor elkaar en elkaars kwaliteiten. Nu, een half jaar later, profiteren we hier nog steeds van doordat we CVI elementen blijven gebruiken in ons dagelijks contact met elkaar.

Han Dahlmans, Beleidsadviseur bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport

Een keer sparren over de kansen voor u en uw organisatie?

De koffie staat klaar!

Goed om te weten

Onze erkenningen